Pysäköinninvalvonta

MKM Park Service Oy valvoo yksityisessä hallinnassa olevia alueita. Pysäköintisääntöjen noudattaminen on kaikkien yhteinen etu, joka lisää viihtyvyyttä ja kiinteistön turvallisuutta. Oikeus pysäköinninvalvontaan tulee kiinteistön omistajan tai edustajan kanssa tehtyyn sopimukseen perustuen. Sopimukseen perustuen valvomme yksityisessä hallinnassa olevan alueen pysäköintiä. Ehdot pysäköinnille ilmoitetaan alueelle sijoitettavilla kylteillä.

Valvontamaksu maksamatta
Valvontamaksu on maksettava eräpäivään mennessä. Mikäli valvontamaksusta on reklamoitu, maksun voi suorittaa, kun vastaus reklamaatioon on annettu. Maksamattomat valvontamaksut siirretään perintätoimistolle. Perintätoimisto lähettää maksamattomasta valvontamaksusta muistutuksen ennen maksun siirtymistä perittäväksi.  Perinnän jälkeen maksamattomille valvontamaksuille haetaan käräjäoikeuden tuomio. Tuomion jälkeen saatava voidaan periä ulosoton kautta.

Reklamaatiot
Mikäli katsot valvontamaksun virheelliseksi, tee reklamaatio 14 vuorokauden sisällä valvontamaksun päiväyksestä. Reklamaatiot tehdään kirjallisesti verkkosivuiltamme löytyvällä sähköisellä reklamaatiolomakkeella.

Valvontamaksusta voi reklamoida ajoneuvon kuljettaja tai ajoneuvon haltija. Mikäli reklamoinnin suorittaa joku muu, tulee valtuutus reklamointiin osoittaa kirjallisella valtakirjalla.

Vaihtoehtoisesti reklamaatiolomake toimitetaan postitse osoitteeseen MKM Park Service Oy, PL489, 40101 JYVÄSKYLÄ.

Käytä postitettavassa reklamaatiossa valmista vastalause lomaketta – vastalause.pdf.

Vapaamuotoisessa reklamaatiossa tulee kertoa seuraavat asiat:

» Ajoneuvon rekisterinumero
» Valvontamaksun asianumero
» Ajoneuvon kuljettajan henkilö- ja yhteystiedot: nimi, postiosoite,  puhelinnumero ja sähköposti
» Ajoneuvon haltijan henkilö- ja yhteystiedot: nimi, postiosoite,  puhelinnumero ja sähköposti
» Perustelut reklamaatiolle

Emme käsittele puutteellisesti täytettyjä reklamaatioita. Emme käsittele reklamaatioita puhelimitse.