Suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistys ry kokoaa yhteen Suomen suurimmat yksityisen pysäköinnin­valvonta-­alan toimijat

Suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistys ry (SPATY) on yksityistä pysäköinninvalvontaa harjoittavien yritysten kattojärjestö, jonka jäsenet edustavat määrällisesti suurinta osaa yksityisoikeudellisista pysäköinninvalvontaa päätoimenaan harjoittavista yhtiöistä Suomessa.

”Jäsenillämme on tuhansia valvottavia kohteita valtakunnallisesti ja arviolta noin 70 % vuosittaisista yksityisistä pysäköinninvalvontamaksuista ovat jäsentemme kirjoittamia. Vuonna 2019 jäsenemme työllistivät yli 150 henkilöä”, sanoo Christian Metsäranta,SPATY:n hallituksen puheenjohtaja.

Kiinteistöjen on lain mukaan huolehdittava alueensa turvallisuudesta ja varmistettava mm. hälytysajoneuvojen ajo- ja pelastusteiden esteettömyys. Pahimmillaan väärinpysäköidyt autot vaarantavat ihmisten henkiä. Yksityisen pysäköinninvalvonnan ansiosta kiinteistönomistaja voi ulkoistaa alueensa pysäköinninvalvonnan ulkopuoliselle toimijalle, joka on erikoistunut lain vaatimien velvoitteiden noudattamiseen ja alueen turvallisuudesta huolehtimiseen.

SPATY kehittää yksityistä pysäköinninvalvontaa ja yhdenmukaistaa alan käytäntöjä hyvässä yhteistyössä Suomen lainsäätäjien kanssa.

”Pyrimme luomaan avointa ja rehellistä viestintää yksityisestä pysäköinninvalvonta-alasta lehdistön, kansanedustajien ja lainsäätäjien kanssa. Panostamme siihen, että jäsenemme noudattavat toiminnassaan alan yhteisiä pelisääntöjä, panostaen erityisesti asiakaspalveluun ja asiakaspalvelijoiden osaamiseen. Järjestämme jäsenillemme mm. koulutusta ja säännöllistä tiedottamista alaan liittyen”, kertoo Metsäranta.

Lisätietoja: Christian Metsäranta, Suomalaisten pysäköintialan toimijoiden liitto ry:n puheenjohtaja, christian.metsaranta(at)parkkipate.fi, https://spaty.fi