Sähköinen pysäköintilupa

Sähköisen pysäköintiluvan avulla kojelaudalle asetettavat paperiset lupalaput ovat historiaa.

Ensisijaisesti hotelli-, reception- ja taloyhtiötarkoituksiin kehitetty järjestelmä on hyödynnettävissä myös missä tahansa muulla pysäköintialueella jossa pysäköinnin volyymi luo edellytykset järjestelmän kannattavaan käyttöönottoon. Järjestelmä vapauttaa tilaajan keskittymään omaan ydintoimintaansa.

Esim. hotelli- ja reception käytössä henkilökunta tai asiakas (pysäköijä) voi merkitä ajoneuvonsa rekisterinumeron järjestelmään vastaanotossa jolloin tieto pysäköintioikeudesta välittyy pysäköinninvalvonnalle välittömästi. Erillistä lupalappua ei ole tarve viedä ajoneuvoon. Pysäköintioikeus on todennettavissa ajoneuvon rekisteritunnuksen perusteella välittömästi.

Palvelu on saatavilla kiinteänä kuukausihinnoiteltuna pakettina – kysy tarjous!

Saatte lisätietoa järjestelmästä, sen käyttöönotosta ja hinnoittelusta olemalla yhteydessä MKM:n asiakaspalveluun sähköpostitse, info@mkm.fi